Česká brčka pro české stromy

Od začátku jsem přemýšlela, jak by brčkoo mohlo pomoci. Podle mě každý, kdo chce pomáhat, musí začít od sebe.
Pomáhat sám sobě a svým blízkým. Často největší potřeba pomoci je tam, kde žijeme.
Bohužel i Česko je na pokraji ekologické katastrofy. Umírají stromy. Tam, kde byly krásné lesy, jsou mýtiny.
Stromy jsou v naší přírodě naprosto nezastupitelné, proto jsem se rozhodla, že část výdělku z český brček půjde pro organizaci Sázíme stromy, z.ú. Doufám, že ve vašem okolí budou zasazeny nové stromy a budou vám dělat radost. Třeba i celý život.

Tereza Černá, zakladatelka brckoo.cz